Benešovsko

Mapka Benešovska
Benešov nad Černou - městská památková zóna
48.7294036N, 14.6273747E

Největší území Novohradských hor patří do oblasti Benešovska, pojmenované po Benešově nad Černou, místu s historií sahající do 14. století. Pro Rožmberky, jedny z dávných majitelů panství, tady hospodařil Jakub Krčín z Jelčan, který zde vybudoval pivovar. Hospodářská a následně průmyslová činnost se propsaly do zdejší historie i do současnosti. Benešov je klidným turistickým centrem a pomyslnou vstupní branou do Novohradských hor, do které se můžete naladit v sezonním infocentru umístěném v místní cukrárně, a které může předcházet místní naučná stejnojmenná stezka. Centrum obce bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou.
Téměř za humny Benešova čekají krásné, ale opuštěné průmyslové objekty mlýna i huti Gabriela na svoji záchranu, nebo definitivní konec...
Dále se již začínají vlnit první kopce Novohradských hor. Starý a Nový Holand, kde se těžily jedle pro stožáry nizozemských loďařů, klauzury na podporu plavení dřeva, bývalá skelná huť Černé údolí, nejstarší chráněná evropská lokalita - Žofínský prales, buquoyské vodní cesty, mytické Pohoří na Šumavě. Jeden skvost za druhým!
Nedaleko Malont biodynamicky hospodaří zemědělské družstvo Bemagro, pyšnící se certifikátem Demeter. Pěstují a pečují o krajinu, vysazují stromy a aleje. Pokud toužíte po zaručeně kvalitní zelenině a mléčných výrobcích, dostanete je zde. Další pěstitelské plány se týkají léčivých bylin v biokvalitě a možná i vzniku venkovské bylinné čajovny a školy hospodaření.
Příhraniční oblast je poznamenána 300 letou průmyslovou činností rodu Buquoy, stejně jako obměnou obyvatelstva po 2. světové válce (více v expozici v objektu benešovské radnice) a následným omezením vstupu do pohraničí. I díky "Železné oponě" zůstala příroda Benešovska zachovalá a plná čarokrásných míst.

Informační centrum
Adresa

Benešov nad Černou 125 - v letní sezóně je Infocentrum přesunuto do cukrárny Věneček
382 82 Benešov nad Černou

Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share