Poluška

Mapka Polušky
Svachovka

Po levé straně Kaplické brázdy se zdvihá horský hřbet oddělující Malši a Vltavu - přírodní park Poluška. Oblast vysídlených obcí a osad. Možná právě proto je přírodní a estetická hodnota zdejší krajiny jedinečná. Krajina je tvořena takřka nedotčeným lesním ekosystémem, loukami, mezemi a remízky, dochovanou tradiční architekturou obytných a hospodářských stavení, vísek a samot.
V oblasti leží několik menších sídel Mirkovice, Přídolí, Rožmitál na Šumavě, Věžovatá Pláně, Zubčice, Zvíkov.
Poluška je hraniční oblastí destinace přiléhající k Českému Krumlovu. Většina návštěvníků oblasti jsou cykloturisté, žádné významné památky ani cíle v oblasti nejsou. Samostatným historickým příběhem Polušky je nepochybně tradice rýžování zlata, zejména v povodí zdejších potoků - Zubčického, Jíleckého a Mirkovického.
Přes zdánlivý nedostatek turistických cílů je v oblasti nečekaně bohatá nabídka atraktivit. Skiareál Kozí Pláně, houbařsky vyhlášené oblasti, výjimečný komplex pivovaru, lihovaru, čokoládovny a golfového hřiště Svachův dvůr. Lihovarnický provoz je otevřen i pro prohlídky a ochutnávky produktů. Srdcem areálu je stará studna – old well, jež je zdrojem vody pro výrobu pivovaru i lihovaru.
Mirkovická "Svachovka" je ukázkou dobrého hospodaření a podnikání s citlivým vztahem k okolní přírodě. Celoročně nabízí kvalitní kuchyni, ubytování i množství doplňkových služeb.
 

Informační centrum
Adresa

Poluška

Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share