Výstup na Polušku

Na kole
Pěšky
Pro rodiny s dětmi
Výstup na Polušku

Přes svoji malebnost a přírodní zachovalost patří Poluška ve srovnání se známějšími oblastmi jihovýchodní Šumavy (především s blízkým Lipnem) k turisticky opomíjeným lokalitám s málo vyvinutou strukturou turistických služeb. Postupně však vzrůstá zájem pěších a cykloturistů, kteří nemají vysoké nároky na poskytované služby a spokojí se např. s noclehem na rodinné farmě. Výchozími místy do oblasti Polušky jsou především obce Omlenice a Věžovatá Pláně.

Z centra Věžovaté Pláně se záhy lze připojit k červené značce KČT, vedoucí kolem Brusnických Chalup až téměř na vrchol Poluška ( 919 m), na němž stojí vysílač bránící stanouti přímo na vrcholu. Zpátky lze sejít lesními cestami pod bývalým lyžařským areálem Kozí Pláň, projít Dolní Pláně a vystoupat do místa startu.

Přírodní park Poluška byl vyhlášen Okresním úřadem Český Krumlov dne 23. srpna 1999 a potvrzen Radou Jihočeského kraje dne 6. dubna 2004. Posláním přírodního parku Poluška je ochrana krajinného rázu horského hřbetu mezi Vltavou a Malší. Přírodní a estetická hodnota zdejší krajiny je tvořena takřka nedotčeným lesním ekosystémem, lučními ekosystémy, mezemi a remízky, porosty dřevin a dochovanou tradiční architekturou obytných a hospodářských stavení, vísek a samot.

Území Přírodního parku Poluška náleží do geomorfologického podokrsku Rožmitálská vrchovina v Šumavském podhůří s nejvyššími vrcholy Poluška (919 m n. m.), Kraví hora (909 m n. m.) a Hůra (799 m n. m.)

 

Start

Věžovatá Pláně

Cíl

Věžovatá Pláně

Délka trasy
8,5 km
Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share