Novohradsko

Mapka Novohradska
Vodopád v Terezině údolí
48.7900925N, 14.7780150E

Je-li nějaká oblast Novohradska-Doudlebska bohatá na památky kulturněhistorického dědictví, je to Novohradsko. K odkazu Rožmberků, který je otištěn téměř v celé destinaci, zde přibývají památky na další významný šlechtický rod Buquoyů. Nové Hrady byly strážným bodem vstupu do českého království a daly název nejvýchodnějšímu výběžku šumavské soustavy – Novohradským horám. Dnes tvoří Novohradsko jihovýchodní, nepříliš využívanou vstupní bránu do destinace i do Čech.
Možná právě pro množství památek mají ze všech větších sídel Novohradska-Doudlebska na rozvoj cestovního ruchu nejlépe nakročeno právě Nové Hrady. Město aktivně investuje do cestovního ruchu. Kvalitní ubytování nabízí opravená buquoyská rezidence i soukromé penziony. Dávná sláva města a jeho věhlasných skláren, vyrábějících hyalitové sklo, je novodobou výzvou.
Kromě státního hradu najdete v Nových Hradech zámek, dnes ve vlastnictví Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, který nabízí služby pro kongresovou turistiku nebo Lázničky v Tereziině údolí (krajinný park), které je nejnavštěvovanějším místem oblasti. Dalším významným bodem města je barokní klášter Božího Milosrdenství, spravující také barokní skvost, poutní kostel Panny Marie Těšitelky v nedaleké Dobré Vodě.
Široké okolí Nových Hradů nese stopy renesanční (Rožmberkové a Jakub Krčín), barokní (Buquoyové) i současné péče o krajinu. Najdete zde dobře skryté gotické tvrzi Svébohy a Cuknštejn, drobné sakrální památky, památné stromy, desítky stop po zaniklých vesnicích.

Spolu s obcemi Horní Stropnice a Hranice tvoří příhraniční linii naší destinace, území spadající do bývalé Železné opony - hraničního pásma, jemuž je věnována pozornost ve skanzenu na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck.

Informační centrum
Adresa

Náměstí Republiky 46

37333 Nové Hrady

Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share