Kostel sv. Petra a Pavla v Nových Hradech

Do klášterů a kostelů
Kostel
48.7893600N, 14.7802600E

Farní a klášterní kostel zasvěcený svatému Petrovi a Pavlovi stojí v blízkosti jihovýchodního rohu náměstí v Husově ulici. Kostel je spojen s Klášterem Božího Milosrdenství (dříve Klášter Servitů).

Farní kostel je v Nových Hradech poprvé připomínán v roce 1284. Tato raně gotická stavba však byla spolu s městem a hradem zničena husity roku 1425 a také při požáru roku 1467, který způsobila vojska Zdeňka ze Šternberka. Byla zahájena výstavba od základu nového kostela a hrubá stavba byla dokončena kolem roku 1590. Z této doby pocházejí sedlové portály na západní a jižní straně hlavní lodi a též švábská síťová klenba presbyteria, nejdokonalejší v jižních Čechách. Tato první etapa výstavby novohradského kostela patří mezi vrcholná díla pozdně gotické rožmberské stavební huti. Roku 1607 zasáhl kostelní věž blesk. Při následné opravě byla zvýšena o renesanční patro. Roku 1726 pak došlo k poslední výrazné úpravě zevnějšku kostela, kdy byla sesazena poškozená renesanční střecha a byla nahrazena typickou barokní osmistěnnou cibulovou bání s lucernou. Od té doby až do současnosti pak již docházelo pouze k drobným úpravám vnějšího vzhledu kostela.

V interiéru je zachováno ranně barokní zařízení ze 3. čtvrtiny 17. století. Na hlavním oltáři z roku 1678 býval uctíván obrázek Panny Marie Záblatské představující stojící postavu Panny Marie na půlměsíci s Ježíškem na levé ruce. Rytina, kterou zachránil Karel Bonaventura Buquoy roku 1619 z hořícího domu v bitvě u Záblatí, se stala cílem poutníků z celého okolí. Uprostřed presbytáře je deska z červeného mramoru, která kryje rodinnou hrobku rodu Buquoyů. V hlavní lodi kostela se pak nachází ještě hrobka řeholníků řádu servitů z roku 1748.

Kostel je zpřístupněn veřejnosti v rámci pravidelných bohoslužeb, prohlídka kostela a kláštera s výkladem průvodce je možný pouze v letní turistické sezoně, příp. dle předchozí domluvy.

 

Vstupné na prohlídku s průvodcem:

zdarma

 

Prohlídky kostela s průvodcem v roce 2020:

červenec, srpen:Po - So Ne

 9 - 11:30 hod., 12 - 16:30 hod.10 - 11:30, 12 - 16:30 hod.

Prohlídky kostela s průvodcem jsou na požádání každou celou hodinu v uvedené době. Bližší informace podá průvodce u vchodu do kostela.

 

Časy bohoslužeb:

(aktuální bohoslužby farnosti: www.klaster.cz)

pondělí, úterý, středa, čtvrtek17 hod.

pátek16.30 hod. (dětská mše)

sobota8 hod.

neděle9 hod.

 

Rodina Panny Marie Husova 2

373 33 Nové Hrady

Představený:P. Radoslav Šedivý

Správce:Lenka Bráchová

Telefon:(+420) 386 301 324

Mobil:(+420) 739 672 342

E-mail:novehrady@familiemariens.orginfo@klaster.cz

Web:www.klaster.cz

Adresa

Nové Hrady

Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share