Zřícenina hradu Pořešín

Do muzeí a expozic
Na hrady, zámky a tvrze
Hrad Pořešín
48.7750808N, 14.5107469E

Středověký hrad pochází z 13. století a zkázu mu přinesl sám jeho majitel Oldřich z Rožmberka (před ním hrad drželi páni z Pořešína), hrad nechal pobořit za husitských válek, aby zabránil jeho obsazení husity. Dochovala se torza jižního paláce, druhé brány i plášťové hradby. Do hradu se vstupovalo přes dva příkopy dvěma malými předhradími.

Pořešín se stal prvním objektem v České republice, který zavádí podle francouzského vzoru prohlídku torzálních objektů pomocí velkoplošných kreseb nebo projekcí. Na různých místech hradu je umístěno celkem 6 kreslených panelů z doby života hradu na kovaných stojanech tak, aby si návštěvník mohl okamžitě porovnat rozdíl mezi tím, jak to vypadalo „kdysi“, a jak to vypadá „dnes“.V příštích letech přibudou ještě 4 další, takže se jejich počet rozšíří na celkových 10.

Tyto kreslené panely doplní ještě stylové označení hradních budov, věže, zbrojnice, kuchyně a bran, takže návštěvník bude moci absolvovat vlastním tempem plnohodnotnou prohlídku hradu bez toho, že by byl jakkoliv rušen nebo popoháněn průvodcem. V letošním roce budou otevřeny i historické řemeslné provozy hradní kuchyně a kovárny, kde budou k vyzkoušení i repliky středověkého brusu, ručního mlýnku na obilí a hrnčířského kruhu, které byly pořízeny rovněž ve spolupráci s Místní akční skupinou Pomalší. Hradní muzeum bude doplněno o další exponáty, tentokrát vrcholně a pozdně středověkou keramikou z Blanska. K vidění bude i kostým středověkého pána hradu, pořízený za přispění Jihočeského kraje. Pořešínské Hradní muzeum se tak stává významnou institucí, která dává nahlížet do středověkého života našich předků nikoliv jen na hradech na Malši, ale v rámci celého regionu Pomalší.

Adresa

Pořešín hrad 100
Kaplice 382 41

Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share