ŽELEZNÁ OPONA - Život na pohraničních rotách

Na kole
Pěšky
Pro rodiny s dětmi
Simulace železné opony

Roty měly vlastní kuchaře, vojáky základní služby, a na některých útvarech, hlavně ve starším období i vlastní hospodářství, kde se chovala domácí zvířata a pěstovala zelenina pro potřeby příslušníků jednotky. V padesátých a šedesátých letech byly podmínky života na pohraničních rotách spartánské. Vojáci většinou bydleli v nevyhovujících či provizorních objektech, což se začalo ve větší míře měnit v následujících desetiletích, kdy se mnoho rot přestěhovalo do zrekonstruovaných objektů nebo do novostaveb.

Doba mezi výkonem služby, spánkem byla vyplněna například úklidem roty a okolí nebo dalších pracovní činností podle potřeby. Od počátku šedesátých let bylo vojáků jednou za týden udělováno hraniční volno. To byla doba, kterou měli mít vyhrazenu sami pro sebe, takže mohli jít vycházku, číst knihy, spát, sportovat apod. V sedmdesátých a osmdesátých letech měli vojáci u PS, stejně jako v armádě, nárok na 2x 10 dní dovolené, která musela být vyčerpána. Na tzv. Krátkodobé volno k opuštění posádky neboli „Opušťák“, již vojáci nárok neměli. To se, jako vycházky, udělovala za odměnu nebo dle uvážení a libovůle velitele.

Start

Novohradsko

Cíl

Novohradsko

Délka trasy
90 km
Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share