Tvrz Žumberk

Do muzeí a expozic
Na hrady, zámky a tvrze
Památky
Pro rodiny s dětmi
 Tvrz Žumberk
48.7951506N, 14.6814219E

K nejstarším částem Novohradských hor patří vesnice Žumberk, která je zmiňována již ve 13. Století. Řadí se mezi tři nejdochovalejší opevněné vesnice v Evropě.

Celou ves a poplužní dvůr chránilo důmyslné opevnění pravděpodobně z let 1612-1618 se šesti válcovitými baštami. V 15. Století zde byla vystavěna gotická tvrz, která se později nahradila renesančním zámečkem ze 17. století.  V tomto je k vidění i dnes. V průběhu času byla v rukou různých majitelů a od roku 1618 se stala majetkem novohradského panství. Úpravy zde proběhly v 19. stol. a 70. letech 20. století. Dnes je tvrz (zámeček) ve velmi dobrém stavu a nabízí muzejní expozici lidového malovaného nábytku. Rybník, který se nacházel pod tvrzí (zámečkem) byl znovu obnoven a napuštěn.

Žumberk je ideální pro rodinný výlet, i pokud se zrovna nechystáte na prohlídku, můžete si vše prohlédnout zvenčí včetně hráze rybníka, ze které máte překrásný výhled na zdejší okolí.

NOVÁ EXPOZICE

ŘEMESLA POD NOVOHRADSKÝMI HORAMI

Zcela nová expozice, která se koná pod oficiální záštitou Ministerstva kultury, je zaměřena na dnes už méně známá řemesla 2. poloviny 19. a počátku 20. století z oblasti Trhosvinenska a Novohradska. Návštěvníkům je zpřístupněna od 11. května 2021. Prostřednictvím exponátů, panelů a informačních kiosků se seznámíte s řemeslnými postupy, dovednostmi, nářadím a výrobky kameníků, tesařů, kolářů, bednářů, truhlářů, provazníků, ševců a koželuhů. Speciální pozornost je věnovaná nejslavnějšímu řemeslu Novohradských hor – sklářství včetně lidových podmaleb na skle z jihočesko-rakouského pohraničí.

Expozice je určena nejen zájemcům o tradiční řemesla a historii regionu, ale také rodinám s dětmi. Malí návštěvníci se interaktivní hravou formou seznámí s výrobou různých předmětů, například kola. Nejen děti budou moci „vstoupit do dílny“ a zahrát si na mistra koželuha nebo ševce, vyzkoušet si sezení na pracovní stolici zvané „dědek“, zkusit složit vědro, navléknout skleněné korálky zvané páteříky nebo uplést provázek.

Expozice je doplněna bohatými textovými a obrazovými materiály (vzpomínky starých řemeslníků) v informačních stojanech s dotykovou obrazovkou. Jihočeské muzeum vychází vstříc také zahraničním návštěvníkům, proto jsou všechny texty přeloženy do německého jazyka a expozice je přístupná i německy mluvícím návštěvníkům. Celá expozice je koncipována s důrazem na interaktivitu a zaměřena na návštěvníky všech věkových kategorií. Díky atraktivnímu prostředí středověké tvrze a krásnému okolí Novohradských hor jde zároveň o ideální cíl rodinných výletů.

Aktuálně na:

https://www.muzeumcb.cz/navstivte-nas/pobocky/tvrz-zumberk-u-novych-hradu/oteviraci-doba-2/

Adresa

Žumberk – tvrz,
374 01 Trhové Sviny

Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share