Trhovosvinensko

Mapka Trhovosvinenska
Poutní barokní kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů
48.8423139N, 14.6392403E

Trhovosvinensko se rozkládá na vnitřním území destinace, v předhůří Novohradských hor, nedaleko hor Slepičích.  Od nejstarších dob byly Trhové Sviny čilé obchodní centrum na obchodní cestě z Vitorazska do Čech. Tento duch ve městě přetrvává dodnes.
V okolí Trhových Svinů můžeme najít doklady barokní lidové architektury (Kostel Nejsvětější Trojice), ale i starých historických řemesel (např. Buškův hamr). Přestože město o svoji největší památku – strážní hrad – přišlo už v 15. století, v nedalekém Žumberku můžeme obdivovat zachovalou pozdně gotickou tvrz přestavěnou na renesanční sídlo. Ves Žumberk byla obehnána hradebním systémem, dodnes částečně dochovaným. Dokladem zdejšího hospodaření s krajinou je také jeden z nejstarších rybníků na českém území – rybník Žár. 
Odbor kultury města pořádá tradiční festival dechových kapel, k poctě rodáka Karla Valdaufa a nesmíte minout ani rodný dům protektorátního prezidenta Emila Háchy.
 

Informační centrum
Adresa

Žižkovo náměstí 40
374 01 Trhové Sviny

Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share