Pohraniční roty Nové Hrady

Na kole
Pěšky
Rota Nové Hrady

Snad žádný jiný útvar PS na 15. Českobudějovické brigádě neprocházel tolika změnami v umístění, pojmenování i číslování jako rota PS Nové Hrady.   V letech 1951 a 1952 se oficiálně jmenovala Nové Hrady – celní úřad.  V roce 1953 a v letech 1959-1964 nesla název Sokolí hnízdo, 1953-1959 Nové Hrady – Sokolí, podle lokality kde byla umístěna.  Od roku 1964 již nesla název Nové Hrady. Měnila se i čísla, v počátcích byla 14, krátce 15, poté 19, zase zpátky 15, načas 13, 8 a nakonec od roku 1979 až do zrušení PS v roce 1991, 7. Většinu své existence byla součástí 3, od roku 1978 2 praporu PS Suchdol nad Lužnicí, v letech 1955 však byly Nové Hrady sídlem „vlastního“, nejprve 3, od 28. 9. 1962, 4 praporu PS.

Do roku 1964 byla rota umístěna u Nových Hradů v místě zvaném Sokolí hnízdo. V letech 1964-1987 sídlila přímo ve městě v klášteře Servitů, odkud se v roce 1987 přesunula do nově postaveného objektu položeného blíže ke státní hranici. Po všech změnách, kterými procházela, měla od konce roku 1978 až do konce na starosti úsek o délce 8800 metrů.

V Nových Hradech byl za první republiky silniční přechod do Rakouska, Nové Hrady – Pyhrabruck, který však nebyl po roce 1945 obnoven. Po roce 1948 byl bývalý přechod častým místem pokusů o ilegální přechody. 

Start

Nové Hrady

Cíl

Nové Hrady

Délka trasy
2 km
Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share