Naučná stezka Velešínsko

Pěšky
Po naučných stezkách
Za historickými a technickými památkami
Za přírodními zajímavostmi
Velešín

Délka trasy je 5,5 km a převýšení 86 m. Trasa je tedy delší než městský okruh, ale přesto jde o nenáročnou a pohodovou vycházku. Na trase je celkem šest zastávkových míst s informačními panely. Trasa je na rozdíl od městského okruhu značena žlutým piktogramem s označením Velešínsko - turistická stezka. Výchozím bodem stezky je odpočívadlo, kde stával donedávna dům č. 65, který od roku 1767 vlastnil rod Kamarýtů. Stezka následně pokračuje kolem bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba  dolů po náměstí až k místu výhledu na vodní nádrž Římov a na zříceninu hradu Velešín. Zde se také odpoutává od městské zástavby a dostává se do volné přírody. Tomu odpovídají i zastávková místa, která jsou zčásti věnována fauně a flóře a zčásti Kamenné věži. Do města se pak stezka dostává přes bývalou Kočárovnu (dnes penzion U Koňské dráhy) v jejíž blízkosti jsou zachovalé kamenné mosty koněspřežné dráhy. Podrobné informace o stezce, o jednotlivých zastávkových místech a zajímavostech na trase jsou dostupné na www.kicvelesin.cz/turisticke-zajimavosti/ nebo na www.velesinpratele.cz.

Start

Park J.V.Kamarýta

Cíl

Penzion U koňské dráhy

Délka trasy
5,5 km
Pozvi ostatní
Share