Naučná stezka "Trhové Sviny zbožné i hříšné"

Na kole
Pěšky
Po naučných stezkách
Pro rodiny s dětmi
ns

Vydejme se po stopách našich předků. Na sedmnácti zastaveních
nahlédneme do duchovního světa obyvatel Trhových Svinů
a nejbližšího okolí, odkryjeme jejich vztah k bohu, ale i k hříchům
a hříšnosti. Výsledkem bude poznání, že lidé jsou stále
stejní, mění se kulisy, ale motivace zůstávají shodné.

Kateřina z Čeřejova byla mlynářská děvečka. Spávala s pacholkem Bartolomějem, tajně, aby nikdo nevěděl – a stejně z toho byl malér, když jí začalo růst břicho. Porodila chlapečka. V tu chvíli se jí zatmělo před očima. „Bála jsem se hladu a bídy, lidé mne strašili. že budu muset s dítětem žebrat, že nám nikdež nic nedají, proto jsem chtěla, aby dítě raději nebylo živo,“ uvedla u soudu, kde se zpovídala z vraždy novorozence.

 

Děsivé případy mordů, přepadení, ale i sousedských rvaček ožijí na nové naučné stezce, která spojuje město Trhové Sviny s osadami Pěčín, Hrádek a Rejta. Vede po hrázích rybníků a objevuje místa paměti. Nese název Trhové Sviny zbožné i hříšné – vedle poklesků a prohřešků se věnuje také bohulibým skutkům, zbožnosti a bohabojnosti, odvěkému souboji dobra se zlem. Historie je v příbězích, turistická trasa je vypráví na sedmnácti zastaveních.

Autorkou konceptu je starostka města Trhové Sviny Věra Korčaková, která k projektu přizvala historika a spisovatele Jana Štiftera. Ten vycházel ze starých pramenů, ale také z denního tisku, pro který byla každá mimořádná událost doslova senzací. Naučná stezka je jich plná, stane se oblíbenou vycházkou nejen pro Svinenské, ale také pro lidi z dalekého okolí. 

Stezku lze absolvovat ve třech okruzích 14 Km, 7Km a 4Km. V úseku od stanoviště č. 1 ke stanovišti č. 2 doporučujeme pozorně sledovat červenobílé značení stezky.

První 14 kilometrový okruh je značen červeně.

Pro méně zdatné jedince je možné si trasu zkrátit dle fyzické kondice, buď u zastavení č.3 Poldr na celkově 4 km, nebo u zastavení č. 6 Prelát na celkem 7 km.

- Poznámka k informačnímu panelu č. 11 K POHANSKÉMU BOŽIŠTI se dostanete dvěma způsoby.

- 1. Odbočíte doleva po zelené turistické značce, která vás dovede přímo ke kamenům. Dále pokračujete po zelené ke KOSTELÍČKU.

- 2. Pokračujte po lesní cestě (po červenobílém značení) k informačnímu panelu č. 12 kde odbočíte doleva a pokračujete po červených značkách, které kopírují zelenou turistickou značku, které vás přivedou ke kamenným božím mukám místě zrušeného poutního kostela. Dále pokračujte po značení lesem dolů k pohanskému božišti.

- Zdatnější jedinci mohou od informačnímu panelu č. 12 pokračovat po zelené turistické značce zpět k informačnímu panelu č. 11. Upozorňujeme, že tento usek trasy není vhodný pro cyklisty a dětské kočárky.

 

Druhý 7 kilometrový okruh je značen modře.

U rybníka Prelát odbočíte do leva směr Rejta. Projdete kolem Maroušků dvpra a pokračujete k novohradské silnici, kterou přejdete. Hladový a žíznivý se mohou občerstvit v restauraci Na Tahu, která je vzdálená cca 20 m. Ostatní pokračují do obce Rejta směrem ke kapli Nanebevzetí Páně, cca 20 m před kaplí se napojí na červeně značený okruh a pokračují směr lom k zastavení č. 15 Šibeniční vrch. Ti zvídaví a soutěživý si nenechají ujít zastavení č.14 Rejta, které se nachází před kulturním domem na Rejtech i když to pro ně znamená, že se budou muset cca 200 m vracet.

 

Třetí 4 kilometrový okruh je značen zeleně.

Přejdete hráz poldru a vyšlapanou pěšinou po louce dojdete k Novému rybníku před obcí Rejta. Pokračujete k novohradské silnici, kterou přejdete a dále pokračujte směr LOM. Na konci asfaltové cesty vás polní cesta zavede zpět na hlavní trasu k informačnímu panelu č. 15 Šibeniční vrch. Starou cestou budete pokračovat k Velkému rybníku.

 

Informační panely jsme se snažili zasadit do krajiny tak aby nerušily „genius loci“ daného místa. Z tohoto důvodu si k některým popisovaným místům musíte kousek popojít např. k pohanskému božišti, kostelík, kaple na Rejtech a rodný dům Emila Háchy.

Brožura k naučné stezce Trhové Sviny zbožné i hříšné vyjde koncem tohoto roku.

Omlouváme se za „momentální“ zhoršenou kvalitu značeni naučné stezky. Bohužel přívalové deště zkomplikovali průběh značení.

Start

Trhové Sviny

Cíl

Velký rybník

Délka trasy
4, 7 a 14 km
Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share