Naučná stezka Totalita rozděluje – demokracie spojuje

Na kole
Pěšky
Po naučných stezkách
Pro rodiny s dětmi
Za historickými a technickými památkami
Totalita rozděluje – demokracie spojuje

Nevšední naučná stezka nesoucí název „Totalita rozděluje - demokracie spojuje“ je nenáročná, měří pouhých 7,5 kilometru. Její návštěvníci se cestou jednak pokochají přírodou v okolí  Borovan a mají možnost se dovědět spoustu zajímavostí o komplikované historii této oblasti.

Turistická trasa má devět zastavení. Výchozí bod najdete u borovanského vlakového nádraží a hned druhé zastavení je u dochovaného betonového bunkru, který je zapuštěn do náspu železniční trati. Stezka dál prochází kolem říčky Stropnice, u které byla v letech 1936 až 1938 vybudována souvislá linie opevnění.

Ta byla už během války a těsně po ní zbourána, nicméně dodnes je možné mezi stromy najít drobné zbytky železobetonových staveb. Jak opevnění původně vypadalo, můžete vidět na historickém leteckém snímku, který je vyvěšen na čtvrté zastávce trasy. Na zastavení poblíž Štíkova mlýna u Ostrolovského Újezda je možné si prohlédnout nový typ opevnění, budovaného po obsazení Rakouska fašistickým Německem. 

Informační tabule seznamují návštěvníky stezky s dobrými sousedskými vztahy Borovanska a severní oblasti Rakouska za éry Rakouska-Uherska i dříve, s jejich zhoršením po nástupu Hitlera k moci i s budováním pohraničních opevnění. Vypráví také o historii Borovanska za 2. světové války, jejím konci a vybudování železné opony za komunistického režimu

  1. Staletí dobrého sousedství a spolupráce
  2. První začátky bariér – vedle bunkru 36C
  3. Opevnění proti nepříteli
  4. Lehké opevnění vzor 37C
  5. Zrazená republika
  6. Další osud opevnění
  7. O stavbě bunkru – v blízkosti se nacházejí pozůstatky dalšího bunkru, typu 37
  8. Borovany během 2. světové války
  9. Soukromý pohraniční skanzen železné opony – nyní Skanzen ochrany státních hranic v Nových Hradech v sousedství bývalé celnice hraničního přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck
Start

Borovany- železniční stanice

Cíl

Borovany- železniční stanice

Délka trasy
7,5 km
Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share