Naučná stezka Krajinou proměn

Na kole
Pěšky
Po naučných stezkách
Pro rodiny s dětmi
Za přírodními zajímavostmi
Krajina proměn

Naučná stezka „Krajinou proměn“ seznamuje návštěvníky s nejbližším okolím vesnice Vidov, která leží 7 km jižně od Českých Budějovic.

V okolí obce jsou na relativně malé ploše soustředěny různorodé geomorfologické a biogeografické podmínky, reprezentující většinu přirozených i kulturních ekosystémů v okolí Českých Budějovic. V blízkém okolí obce se stýkají tři geomorfologické celky - Lišovský práh, Novohradské podhůří a Českobudějovická pánev. Z hlediska biogeografického se zde dotýkají dokonce čtyři bioregiony: Českobudějovický, Bechyňský, Třeboňský a Českokrumlovský. Především díky členitému terénu je zde velice pestré zastoupení ekosystémů a jejich ovlivnění člověkem - od zcela přeměněné rovinaté krajiny v nivě řeky Malše s intenzivním zemědělstvím, vedením vysokého vedení, odkališti úpravny vody a fotovoltaickou elektrárnou přes pestrou kulturní krajinu s rozptýlenou zelení až po vzácně zachovalé ostrůvky stanovištně původní vegetace jako jsou mokřady či lesy. Nově jsou součástí stezky i obnovené tůně vybudované v roce 2014.

Na rozdíl od většiny naučných stezek se tato nesnaží za každou cenu provést návštěvníka pouze harmonickou krajinou, naopak ukazuje i vliv člověka na krajinu a ekosystémy, rozšířené zcela běžně v našem okolí (velkoplošné zemědělství, průmyslová činnost, černé skládky), jež na ně mají většinou negativní dopad. V takových případech je však také vysvětleno, co tyto činnosti člověku přináší, poškození přírody je většinou daní za náš současný způsob života.

Naučná stezka má celkovou délku 3,5 km s převýšením 60 m. Na trase je celkem 13 zastávek, trasu lze absolvovat volným tempem za zhruba 2,5 hod.

Stezka je dobře přístupná návštěvníkům z Českých Budějovic, začátek a konec jsou na konečné zastávce linky č. 10 městské hromadné dopravy. Případně je možné nechat jízdní kolo na návsi u zastávky č. 1. Texty jsou zpracovány formou přístupnou zejména pro děti druhého stupně základních škol a středních škol. Seznámení se stezkou ale doporučujeme všem návštěvníkům obce se zájmem o přírodu a krajinu. Stezka je přístupná celoročně, v zimním období a po déletrvajících deštích mohou být některé úseky hůře schůdné, vhodná je turistická obuv.

Start

Vidov

Cíl

Vidov

Délka trasy
3,5 km
Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share