Naučná stezka Koněspřežná železnice v okolí Velešína

Pěšky
Po naučných stezkách
Pro rodiny s dětmi
Za historickými a technickými památkami
Holkov

Jde vlastně o první mezinárodní železnici na evropském kontinentu, jejíž historie se datuje do období let 1825 až 1870, kdy koně byly vystřídány parními lokomotivami a tím se musela upravit i samotná dráha a její příslušenství. Na stezce v okolí Velešína se seznámíte se zajímavou historií celého projektu, i s nesnázemi, které ho provázely hlavně v jeho prvopočátcích. Dodnes jsou zde dochovány a chráněny části náspů, mostky a další stavby. A pokud vás krátká, ale romantická doba koňské dráhy uchvátí, můžete se vydat do rakouského Kerschbaumu, kde je část dráhy zprovozněna pro turisty a v budově starého nádraží je nejvýznamnější muzeum koněspřežné železnice. Trasa je dlouhá necelých 14 km a vede po zpevněném i nezpevněném povrchu. Určité kratší úseky trasy (k mostkům) vedou po louce např. podél současných stávajících železničních náspů. Z tohoto důvodu doporučujeme absolvovat stezku pěšky. Podrobné informace o stezce, jednotlivých zastávkových místech a zajímavostech na trase jsou dostupné na www.kicvelesin.cz .

Popis virtuální, v krajině neznačené trasy:

Náměstí J.V.Kamarýta (muzeum - model "koňky) - ulicí Českobudějovická - vlakové nádraží Velešín město - přes trať po pěšince na druhé straně náspu nahoru na louku - podél trati ve směru na Skřidla, po pár stech metrech remízek s dochovaným mostkem - po polní cestě směr Skřidla (vyhlídka v polích) - napojení na asfaltovou cestu vlevo směr Horní Svince - Prostřední Svince - Dolní Svince - nezpevněnou cestou k rybníku Děkanec -  přes železniční trať - ihned za tratí odbočka vlevo podél trati - dochovaný můstek u Děkance - zpět k odbočce u trati - a podél trati až do Holkova - z Holkova po E 55 zpět do Velešína (poblíž silnice po pravé straně další mostek koněspřežky - Velešín

Koněspřežná dráha neboli koňka byla předchůdcem dnešních železnic a elektrických tramvají. V blízkém okolí Velešína si můžete připomenout éru slavné koněspřežní dráhy České Budějovice-Linz, která tudy procházela. Jde vlastně o první mezinárodní železnici na evropském kontinentu, jejíž historie se datuje od dob c.k. rakousko-uherské monarchie.

Jednalo se o vozy tažené po lehkém železničním náspu koňským spřežením. Hlavním důvodem budování koňských drah bylo snížení dopravních nákladů a mnohonásobné zrychlení přepravy zboží. Kůň byl po kolejích schopen utáhnout několikanásobně těžší náklad než-li na formanském voze po hrbolatých formanských cestách. Samotná éra koněspřežných drah ale netrvala dlouho. Již po třech desetiletích provozu už byla budějovicko-linecká "koňka" beznadějně zastaralá a koňská síla byla nahrazena parou.

Na stezce v okolí Velešína se seznámíte se zajímavou historií celého projektu, i s nesnázemi, které ho provázely hlavně v jeho provpočátcích. Dodnes jsou zde dochovány a chráněny části náspů, mostky a další stavby. A pokud vás krátká, ale romantická doba koňské dráhy uchvátí, můžete se vydat do rakouského Kerschbaumu, kde je část dráhy zprovozněna pro turisty a v budově starého nádraží  je nejvýznamnější muzeum koněspřežné železnice. Ale to už je zase jiný výlet....

Trasa je dlouhá necelých 14 km a vede po zpevněném i nezpevněném povrchu. Určité kratší úseky trasy (k mostkům) vedou po louce např. podél současných stávajících železničních náspů.

Start

Náměstí J.V.Kamarýta

Cíl

Náměstí J.V.Kamarýta

Délka trasy
14 km
Pozvi ostatní
Share