Naučná stezka Koněspřežná železnice v okolí Velešína

Pěšky
Po naučných stezkách
Pro rodiny s dětmi
Za historickými a technickými památkami
Holkov

Jde vlastně o první mezinárodní železnici na evropském kontinentu, jejíž historie se datuje do období let 1825 až 1870, kdy koně byly vystřídány parními lokomotivami a tím se musela upravit i samotná dráha a její příslušenství. Na stezce v okolí Velešína se seznámíte se zajímavou historií celého projektu, i s nesnázemi, které ho provázely hlavně v jeho prvopočátcích. Dodnes jsou zde dochovány a chráněny části náspů, mostky a další stavby. A pokud vás krátká, ale romantická doba koňské dráhy uchvátí, můžete se vydat do rakouského Kerschbaumu, kde je část dráhy zprovozněna pro turisty a v budově starého nádraží je nejvýznamnější muzeum koněspřežné železnice. Trasa je dlouhá necelých 14 km a vede po zpevněném i nezpevněném povrchu. Určité kratší úseky trasy (k mostkům) vedou po louce např. podél současných stávajících železničních náspů. Z tohoto důvodu doporučujeme absolvovat stezku pěšky. Podrobné informace o stezce, jednotlivých zastávkových místech a zajímavostech na trase jsou dostupné na www.kicvelesin.cz .

Popis virtuální, v krajině neznačené trasy:

Náměstí J.V.Kamarýta (muzeum - model "koňky) - ulicí Českobudějovická - vlakové nádraží Velešín město - přes trať po pěšince na druhé straně náspu nahoru na louku - podél trati ve směru na Skřidla, po pár stech metrech remízek s dochovaným mostkem - po polní cestě směr Skřidla (vyhlídka v polích) - napojení na asfaltovou cestu vlevo směr Horní Svince - Prostřední Svince - Dolní Svince - nezpevněnou cestou k rybníku Děkanec -  přes železniční trať - ihned za tratí odbočka vlevo podél trati - dochovaný můstek u Děkance - zpět k odbočce u trati - a podél trati až do Holkova - z Holkova po E 55 zpět do Velešína (poblíž silnice po pravé straně další mostek koněspřežky - Velešín

Koněspřežná dráha neboli koňka byla předchůdcem dnešních železnic a elektrických tramvají. V blízkém okolí Velešína si můžete připomenout éru slavné koněspřežní dráhy České Budějovice-Linz, která tudy procházela. Jde vlastně o první mezinárodní železnici na evropském kontinentu, jejíž historie se datuje od dob c.k. rakousko-uherské monarchie.

Jednalo se o vozy tažené po lehkém železničním náspu koňským spřežením. Hlavním důvodem budování koňských drah bylo snížení dopravních nákladů a mnohonásobné zrychlení přepravy zboží. Kůň byl po kolejích schopen utáhnout několikanásobně těžší náklad než-li na formanském voze po hrbolatých formanských cestách. Samotná éra koněspřežných drah ale netrvala dlouho. Již po třech desetiletích provozu už byla budějovicko-linecká "koňka" beznadějně zastaralá a koňská síla byla nahrazena parou.

Na stezce v okolí Velešína se seznámíte se zajímavou historií celého projektu, i s nesnázemi, které ho provázely hlavně v jeho provpočátcích. Dodnes jsou zde dochovány a chráněny části náspů, mostky a další stavby. A pokud vás krátká, ale romantická doba koňské dráhy uchvátí, můžete se vydat do rakouského Kerschbaumu, kde je část dráhy zprovozněna pro turisty a v budově starého nádraží  je nejvýznamnější muzeum koněspřežné železnice. Ale to už je zase jiný výlet....

Trasa je dlouhá necelých 14 km a vede po zpevněném i nezpevněném povrchu. Určité kratší úseky trasy (k mostkům) vedou po louce např. podél současných stávajících železničních náspů.

Start

Náměstí J.V.Kamarýta

Cíl

Náměstí J.V.Kamarýta

Délka trasy
14 km
Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share