Naučná stezka Buquoyská krajina

Na kole
Pěšky
Po naučných stezkách
Nové Hrady

Na 20 panelech instalovaných v Nových Hradech a nejbližším okolí je představena celá řada dosud nepublikovaných historických skutečností zjištěných nejen na základě důkladných archivních rešerší, ale i díky vzpomínkám pamětníků. Texty doplňuje bohatý, většinou nepublikovaný obrazový materiál za sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, Státního oblastního archivu v Třeboni a Národního památkového ústavu.

Start

Nové Hrady

Cíl

Nové Hrady

Délka trasy
18 km
Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share