Naučná stezka Brána do Novohradských hor

Na kole
Pěšky
Po naučných stezkách
Pro rodiny s dětmi
Za přírodními zajímavostmi
Stifterův pomník na naučné stezce

Měří pouhých 6 km a obsahuje osm zastavení. Naučná stezka má všeobecné vlastivědné zaměření a na jednotlivých informačních panelech seznamuje s historickými, přírodními i kulturními zajímavostmi Benešova nad Černou a jeho nejbližšího okolí.  začátek trasy je na centrum v Benešově, pokračuje k památníku Adalberta Stiftera, (jehož život a tvorba je s městečkem úzce svázána), k huti Gabriela, k říčce Černé a k budově bývalého chudobince, který je spojen s další významnou osobností Benešova, spisovatelem Josefem Ganglem.

Start

Centrum Benešova nad Černou 

Cíl

Bývalý chudobinec

Délka trasy
6 km
Pozvi ostatní
Share