Muzeum městyse Besednice

Do muzeí a expozic
Města a obce
Pro rodiny s dětmi
Muzeum městyse Besednice
48.7897644N, 14.5563031E

Muzeum městyse Besednice bude po dobu prázdnin otevřeno každé pondělí od 10.00 hodin do 11.30 hodin.

  • tel: 606 927 671
  • muzeum naleznete v budově radnice (Náměstí 52)
  • GPS: 48.7897644N, 14.5563031E

Rozhodujícím podnětem pro založení muzea v Besednici byla výstava o osobě plk. Vojtěcha Smolíka DFC, československého pilota RAF, besednického rodáka a čestného občana obce Besednice. Výstava se uskutečnila 6.4.2018 v prostorách obřadní síně úřadu městyse a po jejím skončení jsme uvažovali o přemístění do jiných vhodnější prostor budovy. Jako nejvhodnější se  ukázaly nevyužívané sklepní prostory budovy, kde byl dříve sklad civilní obrany. Vzhledem k daným možnostem se nakonec zrodil nápad vybudovat malé muzeum, jehož základem by byla stálá expozice věnovaná plk. Vojtěchu Smolíkovi DFC.

     Dnes má muzeum ještě stálou expozici civilní obrany, která vznikla z pozůstatků původního skladu CO. Sklady CO existovaly dříve ve všech obcích, průmyslových i zemědělských podnicích, veřejných institucích, školách atp. po celé Československé republice. Na příkaz příslušných ministerstev byly sklady CO v devadesátých letech minulého století zrušeny a veškerý  materiál předán armádě. Malý vzorek toho co sklad CO obsahoval a jak byl organizován, mohou návštěvníci zhlédnout právě v této expozici. 

 

 Třetí stálá expozice je věnována roku 1928 a tzv. Poříčské katastrofě, při které zahynulo 11 zedníků a kameníků z Besednice a Nesměně. Jejich ostatky jsou uloženy ve společném hrobě na besednickém hřbitově. Na počest obětí katastrofy se v Besednici koná každoročně Setkání heligonkářů z celé republiky. Za léta své existence si získalo velkou popularitu mezi vyznavači tohoto hudebního nástroje.

 Čtvrtá expozice je věnována historii Četnické stanice, která byla v Besednici zřízena ještě za rakousko-uherské monarchie v roce 1898 a jako Okrsek VB zde přetrvala až do poloviny šedesátých let minulého století. 

V muzeu si mohou návštěvníci prohlédnout  i kopii listiny Jindřicha III. z Rožmberka robsahující první písemnou zmínku o obci Besednice z roku 1394. Listina je věrnou kopií originálu, který je uložen  v Okresním státním archivu v Č. Krumlově. 

Muzeum se má i do budoucna zaměřit na dokumentování a prezentaci historie městyse Besednice, na život, zvyky a tradice jeho obyvatel.

Adresa

Besednice - budova úřadu městyse

Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share