Koněspřežná železnice oživena díky rozšířené realitě

Místo, kde je možné zažít příběh koněspřežky, najdete u Velešína v blízkosti Penzionu Holkov. Díky projektu podpořeného z grantového programu Jihočeského kraje zde vzniklo unikátní místo, kde si návštěvníci mohou stáhnout aplikaci a díky rozšířené realitě se přenést do doby, kdy se po koněspřežné železnici proháněli koně s vozy naloženými sudy se solí.    

Obsahem projektu byly následující aktivity :

1) Shromáždění textových a obrazových podkladů a výběr tématu pro animovanou situaci a zpracování scénáře.

2) Technické zpracování animace vybrané situace dle zpracovaného scénáře

3) Aktualizace aplikace tak, aby byla kompatibilní a mohla být do ní nahrána vytvořená animace

4) Nahrání animace do aplikace a zkušební provoz

5) Spuštění animace a prezentace výstupu projektu veřejnosti.

Pozvi ostatní
Share