Kde je voda dobrá

Vítejte v destinaci, KDE JE VODA DOBRÁ!

Destinaci tvoří devět dílčích oblastí: Benešovsko, Besednicko, Borovansko, Doudlebsko, Kaplicko, Novohradsko, Poluška, Trhosvinensko a Velešínsko.  Každá je svým způsobem originálem, v každé Vás upoutá a zaujme spousta věcí, v každé budete jistě něčím mile překvapeni.

Jedno téma ale spojuje všechny podoblasti a rezonuje napříč celou destinací - je jím VODA.

Území je vymezeno ze západu řekou Vltavou a z východu řekou Lužnicí. Páteř oblasti tvoří meandrující řeka Malše s přítoky Stropnicí a Černou.

Jsme a chceme zůstat nejčistší částí Čech, jsme hrdi na panenskou přírodu a střežíme si dobrou vodu, léčivý klid horských a říčních území, čistotu pramenů a studánek. Buďte našimi vítanými a  ohleduplnými hosty a pojďte se i Vy přesvědčit o tom, že u nás jste skutečně tam: KDE JE VODA DOBRÁ, ve všech jejích podobenstvích:

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ LAZNA

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ VELKÝ RYBNÍK V TRHOVÝCH SVINECH

KOUPALIŠTĚ V HORNÍ STROPNICI

KOUPALIŠTĚ V KAPLICI

- KOUPÁNÍ NA HAMRU

- BUŠKŮV HAMR

- DOUCHŮV HÁJ

- RECHLE - UNIKÁTNÍ TECHNICKÁ PAMÁTKA

- DOBRÁ VODA - KOSTEL PANNY MARIE TĚŠITELKY

- PIVOVAR JÍLOVICE

- PIVOVAR ŽUMBERK

- PIVOVAR ZEVLŮV MLÝN

 

Na BENEŠOVSKU příběh vody vypráví o modrých kamenech v řece Černé, buquoyská vodní cesta na řece i Pohořském potoce, o klauzurách vybudovaných k podpoře plavení dříví...

Na BESEDNICKU se voda řeky Černá brzdí v přehradě Hradiště a své ví i Vandlička v Douchově háji...

Řeka Stropnice na BOROVANSKU pomáhala roztáčet mlýnská kola a zdejší rybníky plní při výlovech rybami sítě i kádě...

DOUDLEBSKEM si meandruje Malše k soutoku s Vltavou a nechává za sebou Vidovské tůně i technické památky pevně s ni spjaté...

KAPLICKO je svázané s Malší a jako korálky na náhrdelníku ji po staletí střeží hrady i nedaleké zázračné prameny, ke kterým se vypravovaly dříve poutě...

...stejně jako na NOVOHRADSKU za léčivými prameny na Dobré a Hojné Vodě.  Jen vodopád v Terčině údolí byl zbudován z lidského rozmaru...

V POLUŠCE bychom mohli s nadějí bosky prochodit zlatonosné potoky a stará studna na Svachovce skýtá jedinečný zdroj pro zdejší destilérku...

TRHOSVINENSKO proslavila řemesla na vodě, dodnes je funkční Buškův hamr a traduje se, že i léčivý pramen u kostela Nejsvětější Trojice...

VELEŠÍNSKO reprezentuje především Římovská přehrada, zdroj pitné vody pro polovinu obyvatelstva jižních Čech...     

                                   

 

 

Pozvi ostatní
Share