Doudleby - ústřední oblast raného slovanského osídlení

Do klášterů a kostelů
Města a obce
Památky
Pro rodiny s dětmi
Doudleby
48.8935261N, 14.5014881E

Kmenovým centrem bylo od přelomu 8. a 9. století až do přelomu 9. a 10. století hradiště v nedalekých Branišovicích nad řekou Malší. Hradiště v Doudlebech bylo založeno později při přemyslovské kolonizaci Doudlebska v 10. století. První psaná zmínka o doudlebském hradišti se vyskytuje v Kosmově Kronice české z počátku 12. století v souvislosti se zprávou o úmrtí knížete Slavníka roku 981. Podle archeologických výzkumů bylo hradiště dřevěná stavba, rozměrů asi 60 x 200 metrů. Rozkládalo se na lichoběžníkovitém vršku, na území dnešního kostela, fary, části hřbitova a farního pozemku. Z historických pramenů jednoznačně vyplývá, že Doudleby byly v období od 10. století do založení Českých Budějovic (1265) správním střediskem jihu Čech, v kterém sídlil tehdejší státní úředník. Po založení Českých Budějovic coby nové opory panovnické moci však význam Doudleb rychle upadl.

Do lokality, kde stávalo hradiště jsou dnes koncentrovány nejvýznamnější do současnosti dochované pamětihodnosti. V první řadě mezi ně patří farní kostel sv. Vincence, který je připomínán již počátkem 40. let 12. století. Před kostelem můžeme obdivovat sousoší Piety z roku 1756 a za kostelem pak najdeme barokní kapli sv. Barbory. V blízkosti se pak nachází i fara, která obsahuje prvky někdejší tvrze rytířů z Doudleb.

Zajímavou a velmi důležitou stavbou pro obec a její obyvatele je Čapkův most spojující dvě části obce ležící na březích Malše. Most byl postaven v letech 1928 až 1929, aby nahradil původní dřevěnou lávku, která byla často ničena povodněmi či ledovými kry při jarním tání. Zajímavostí je, že na stavbu mostu se skládali místní občané prostřednictvím „mostního spolku“, který byl založen v roce 1905. A protože iniciátorem vzniku spolku a pak i jeho předsedou byl František Miroslav Čapek, nese dodnes most jeho jméno.

Více informací o obci a jejím okolí najdete na www.doudleby.com

Adresa

Doudleby

Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share