Zahájena VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu kaple na Mýtinách

Pomozte spolku Drobné památky nejjižnějších Čech s opravou kaple formou peněžitého daru na transparentní účet 2201970723/2010

Pozvi ostatní
Share