Velká PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ 2021 „Putování po Trhovosvinensku“

MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásila od 11. 6. – 5. 9. 2021 velkou prázdninovou soutěž „Putování po Trhovosvinensku“. Velká prázdninová soutěž pro děti je realizována v rámci projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008633). Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavá místa v našem blízkém okolí. Dohromady je možné navštívit 40 míst. Průkazy prázdninového cestovatele byly distribuovány do všech ZŠ a MŠ v územní působnosti naší MAS.

Pozvi ostatní
Share