Příroda pomalu usíná, ale ve městech to stále žije

  • 2.10. 2021 Hojná Voda - Sklářské slavnosti
  • 2.10. 2021 Besednice - 40. Setkání heligonkářů
  • 9. 10. 2021 Borovany - Hody s plody podzimu
  • 9.10. 2021 Borovanský mlýn - Jitrnicobraní
  • 23.10. 2021 Rychnov u Nových Hradů - 10. ročník Setkání heligonkářů a přátel lidové hudby
  • Říjen - Listopad - Výlovy rybníků v okolí Trhových Svinů a Nových Hradů                                       Podrobnější informace najdete na přiložených plakátech
Pozvi ostatní
Share