Na podporu cestovního ruchu Jihočeský kraj rozdělí v roce 2023 na dotacích 10 milionů. NOVINKOU je Příloha č.4: Stanovisko destinační společnosti. Kontaktujte nás na: novohradskodoudlebsko@seznam.cz

PRAVIDLA 1. výzvy pro rok 2023 také uvádějí v části:

3.3 Požadovaná dokumentace k žádosti - mimo jiné:

Vyjádření příslušné destinační společnosti, že je předkládaný záměr v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021 – 2030 a v souladu se strategií příslušné turistické oblasti (dle vzoru přílohy č. 5 pravidel programu).

Formulář přílohy je ve Wordu ke stažení u příslušného dotačního titulu v sekci: SOUBORY KE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI.

 

Soubory ke stažení
Pozvi ostatní
Share