Město Nové Hrady vyhlásilo na období 1.5. - 30.6. FOTOSOUTĚŽ!

MĚSTO NOVÉ HRADY VYHLÁSILO FOTOSOUTĚŽ

Soutěžit se bude v 5 kategoriích:

a) město Nové Hrady: historické památky a život ve městě

b) město Weitra: historické památky a život ve městě

c) příroda v okolí Nových Hradů

d) příroda a okolí Weitry

e) „Hranice bez hranic“ – možnost jakéhokoliv zpracování tématu hranice

Účast není věkově omezena a každý účastník může zaslat max. 3 fotografie do každé kategorie,

Sběr fotografií bude probíhat od 1. května do 30. června 2022 na e-mailové adrese veronikav@novehrady.cz, nebo osobně na KIC Nové Hrady (fotografii donést v elektronické podobě).

Další informace najdete v přiloženém letáku.

Fotosoutěž je součástí projektu SPOLUPRÁCE Nové Hrady - Weitra BEZ HRANIC (číslo projektu: KPF-01-323) v rámci projektu Fond malých projektů (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

Pozvi ostatní
Share