2.6. - KONFERENCE v Nových Hradech: Novohradské hory - jedinečná krajina

Konference se zaměří na přírodní a kulturně-historické hodnoty Novohradských hor, jejím cílem je zdůraznit přínos a ověřit udržitelnost těchto hodnot v budoucnu. V přednáškových i diskuzních blocích chceme otevřít témata: jak se do krajiny otiskla historie a jak v ní žijeme dnes? Jaké je přírodní bohatství Novohradských hor, jak se tu podniká? Které spolky zaměřené na ochranu kulturních a přírodních hodnot tu působí a co dělají? Kam směřuje vývoj této jedinečné krajiny a co můžeme udělat pro její zachování a rozvoj území?

Program konference
8.30 – 9.00

Registrace účastníků

9.00

Zahájení konference: Vladimír Hokr (starosta Nových Hradů)
Úvodní slovo Josefa Kroutvora

9.15

Přednáškový blok – Dědictví našich předků

Kulturně historický vývoj oblasti Novohradska – Daniel Šnejd (Národní památkový ústav, ředitel Územního odborného pracoviště České Budějovice)

Duchovní krajina – Michaela Vlčková (Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Krajina Novohradska z.s.)

Železná opona a její vliv na vývoj krajiny – Michal Jarolímek (Destinace Novohradsko-Doudlebsko)

10.15

Kafe

10.30

Přednáškový blok – Přírodní hodnoty Novohradských hor

Přírodní hodnoty Novohradských hor – Petr Lepší (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

Bohatství vody – Robert Ouředník (Bivalvia s.r.o. )

Přirozené lesy Novohradských hor – Pavel Šamonil (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)

11.30

Diskuzní blok – Život v Novohradských horách dnes

Spolky:
Živé Hodonice (Dita Měkotová)
Hrady na Malši ( Radek Kocanda)
Bucherser Heimat Verein (Erich Altmann)
Český svaz ochránců přírody Nové Hrady (Ladislav Starý)

Podnikatelé:
Robert Blíženec, Karol Lesný, Daniel Černý

12.35

Oběd

14.00

Přednáškový blok: Vize připravenosti, možné nástroje ochrany (koncepce a praxe)

Krajinářská architektura, krajinné plánování, role soutěží a příklady dobré praxe – Petr Velička (M&P Architekti)

Možnosti územního plánování – role krajského úřadu, starostů a místních skupin – Věra Třísková (vedoucí oddělení územního plánování Krajského úřadu Jihočeského kraje)

Praxe a síla komunikace – Jaroslav Brzák (ředitel MAS Haná)

15.10

Kafe

15.30

Panelová debata – Budoucnost Novohradských hor

 

Diskuzi povede Ladislav Miko (Poradce ministryně ŽP ČR)

Panelisté:
Jiří Bureš (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Jižní Čechy)
Vladimír Hokr (starosta Nové Hrady)
František Talíř (1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje)
Jiří Guth (Ministerstvo životního prostředí)
Ivan Rynda (vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy)

16.30

Zhodnocení konference, vize budoucnosti krajiny Novohradských hor – Václav Cílek

17.00

Zakončení konference

 

Moderovat bude Ivan Rynda (vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Na konferenci je možné se registrovat do 20. 5. na našem webu:

http://krajinanovohradska.cz/?page_id=504

 

 

Doprovodný program
2/6/2022

18.00

Vernisáž výstavy Nebeské Novohradky s leteckým fotografem Jiřím Jirouškem

Výstava velkoformátových leteckých fotografií byla připravena v programu Interreg V-A Rakousko – Česká Republika, Fond Malých projektů ve spolupráci spolků Krajina Novohradska a Bucherser Heimat Verein J. Jirouška (20 panelů o rozměrech 120×160 cm). Chce poskytnout možnost dívat se na krajinu z nadhledu a objevovat tak její strukturu, která běžnému pohledu jejích obyvatel a návštěvníků uniká. Dříve obhospodařovaná a obývaná krajina pomalu ztrácí známky lidské činnosti, ale zároveň ukazuje příležitosti pro další rozvoj.

19.00

Koncert Robert Křesťan & Druhá Tráva v zámecké zahradě (cena 380 Kč v předprodeji, na místě 500 Kč, pro účastníky konference zvýhodněné vstupné pouze 200 Kč, hrazeno na místě).

3/6/2022

9.00 – 13.00

Exkurze do Žofínského pralesa s odborným výkladem

Exkurze do Žofínského pralesa, který je naší nejstarší lesní rezervací a je první plochou v kontinentální Evropě zařazenou do globální sítě ForestGEO pro výzkum lesních ekosystémů. Účastníci uvidí strukturu pralesovitého lesního komplexu, kde mladé stromky často odrůstají na místech přímo pozměněných minulou generací stromů nebo vyrůstají doslova na padlých kmenech. Některé části rezervace byly silně narušeny orkánem Herwart v roce 2007, uvidíme, jak se les s narušením vyrovnává. Mezi mladými jedinci se stále více prosazuje buk na úkor smrku a jedle. Objasníme a názorně ukážeme, jak stromy formují půdy v horském lese, a jak půdy zpětně působí na novou generaci stromů.

Průvodci: Petr Lepší (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) a Pavel Šamonil (Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)

Vstupné 200 Kč, včetně dopravy, hrazeno na místě v hotovosti. (Kapacita exkurze do Žofínského pralesa už je naplněna, další registrace účastníků nepřijímáme.

Pozvi ostatní
Share