24. 6. až 30. 10. - OSOBNOSTI NOVOHRADSKA - výstava v hlavní budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Výstava představuje víc než dvacítku osobností spjatých s Novohradskými horami. Zaměřuje se na toto jihočeské příhraničí se zřetelem na oblast vymezenou městy Nové Hrady a Kaplice. Připomíná vybrané rodáky a také ty, které na toto česko-rakouské pomezí zavedla jejich profesní kariéra. Jména některých z nich jsou dnes neprávem skoro zapomenuta. Škála oborů a pole působností těchto lidí jsou velmi pestré. Jejich počiny si stojí za to připomenout. Pojďme si představit vybrané představitele vrchnostenské správy, jejich úředníky a spolupracovníky, ale také místní učitele, duchovní, spisovatele, lékaře, podnikatele v automobilovém průmyslu a státníka.

Zveme Vás na setkání k výstavě, které se koná v úterý 28. června 2022 od 15:00 hodin v hlavní budově Jihočeského muzea (Dukelská 1, České Budějovice). V rámci této akce proběhne komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem Bc. Lukášem Pelikánem.

 

Jak vypadalo hyalitové sklo? Kde stála vzorová škola celé Habsburské monarchie? Věděli jste, že Novohradsko ukrývá dvě nejstarší přírodní rezervace v pevninské Evropě nebo že v Českých Budějovicích měli překladiště dříví i Buquoyové? K čemu sloužily tzv. železné rechle a kde je nechali Buquoyové postavit? Jaký novohradský rodák se významně zasloužil o blahořečení Anežky České? Kde vzniklo vůbec první vlastivědné muzeum Šumavy a Novohradských hor a kde na Novohradsku najdeme památný kámen spisovatele Adalberta Stiftera? Věděli jste, že se v Nových Hradech narodil významný průkopník lázeňství a tvůrce vůbec první chemicko-diagnostické laboratoře v českých zemích a že je toto město rodištěm světově proslulého automobilového podnikatele, jehož syn je spojen s fungováním nejznámější české automobilky?

 

 

Návštěvníci se dozvědí, čím se proslavili a o co se zasloužili např. Jan Nepomuk Buquoy, Jiří František Buquoy, Theodor Wagner, Anton Teichl, Ferdinand Kindermann, Franz Steinko, Benno Karlez, Sigismund Bredl, Karl Jaenig, Karel František Průcha, Josef Gangl, Fritz Huemer-Kreiner, Johann Oppolzer, Carl Hahn a Thomas Klestil.

 

Informace o jejich životě a působení doplňují obrázky, fotografie a reprodukce dokumentů ze sbírek Jihočeského muzea a třinácti spolupracujících institucí či jednotlivců, stejně jako historické pohlednice Nových Hradů, Horní Stropnice, Benešova nad Černou, Kaplice a dalších příhraničních obcí, odkud vzpomínané osoby pocházely nebo kde působily.

 

Jednotlivé medailony doprovází vybrané sbírkové předměty, které souvisejí s danou osobností či oborem jejího působení. K vidění tak bude novohradské hyalitové sklo, knihy nebo ukázky liturgických textilií a náčiní. Do výstavy byly dále zapůjčeny např. ukázky plakátové tvorby německého automobilového koncernu Auto Union, u jehož založení a fungování byl jeden z novohradských rodáků. Výstava potěší všechny zájemce o regionální historii a vlastivědu jižních Čech s přihlédnutím k jejich nejjižnější části.

Pozvi ostatní
Share