Registrační číslo: KPF – 01 – 064

Žadatel: Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

Obsahem projektu byly aktivity spojené se sběrem informací a vědomostí a s jejich následným zpracováním tak, aby mohly posloužit rakouským návštěvníkům v rámci jednodenních turistických návštěv zaměřených na poznání přírody, historie a kultury v území turistické oblasti Novohradsko – Doudlebsko a v oblasti severozápadního Waldviertelu.

Aktivity projektu byly následující:

1) Realizace 5 workshopů společně s AT projektovým partnerem, na základě kterých došlo k shromažďování podkladů pro vytvoření vhodného základu informací o jednotlivých výletních cílech, k výběru vhodných cílů pro prezentaci, k vypracování  textů a dalších detailů realizace o jednotlivých cílech, k výběru distribučních kanálů a udržitelných komunikačních platforem, k samotné výrobě prezentačních materiálů (15 tištěných prezentací a 7 videopozvánek) a následné distribuci.

2) Realizace 3 exkurzí na AT výletní cíle pro zaměstnance českých městských informačních center a osoby, které budou AT cíle dále propagovat.

3) Evaluace stanovených opatření a plán dalších aktivit a vyúčtování projektu. Délka projektu byla o 2 měsíce delší, než byl zrcadlový AT projekt.

Výstupy projektu byly následující:

1) Vytvoření stabilní česko-rakouské komunikační platformy pro rozvoj šetrné turistiky. Tato platforma byla vytvořena díky workshopům a díky osobní komunikaci, která probíhala v průběhu realizace projektu.

2) Informační a vědomostní databáze o turistické nabídce v projektovém území.

3) Výsledkem bylo vytvoření moderních a realistických nabídek určených k využití těmito cílovými skupinami.

4) Došlo k rozvoji nástrojů a opatření sloužící k oslovení a informování potenciálních jedno-denních návštěvníků  (tištěné propagační materiály, audioprůvodci, videopozvánky apod.)

5) Došlo k využití nových propagačních kanálů pro regionální výletní lokality a konkrétní výletní cíle (sociální sítě).

6) Byl vytvořen efektivní systém distribuce propagačních materiálů
Some of the goals outlined included new internal measures to keep track of the goodnewsnetwork.org/author/top-5-educational-apps/ department`s mandatory and discretionary funds, which totaled $71.

© Copyright 2016 Novohradsko-Doudlebsko, z.s.