Spolek

https://vpn-lab.com/cyberghost-review/

Kostel Jílovice 2006

Spolek Novohradsko-Doudlebsko vznikl začátkem roku 2016 za účelem propagace a koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu na území, které je charakterizováno názvy obou oblastí. Jedná se o 49 měst a obcí, mezi kterými dominují sídelní města Kaplice, Trhové Sviny, Borovany, Velešín, Nové Hrady, Ledenice, Benešov nad Černou, Besednice a Římov.

„Turistům nestačí pouze přijet do oblasti, ale zároveň najít vhodné ubytování, možnost stravování a občerstvení a samozřejmě v první řadě odpovídající nabídku atraktivit a cílů, kam se vydat. Toto je potřeba si uvědomit a individuální cíle všech subjektů, které působí v oblasti, spojit v společného zájem. S cestovním ruchem souvisí také stav silnic. Proto má destinační spolek jako jednu ze svých registrovaných činností také tuto oblast. Pokud nebudou návštěvníci našeho kraje spokojeni s dopravní infrastrukturou, těžko se k nám dostanou, anebo nebudou spokojeni.“
Michal

Writing a paper is easy once you have the actions laid out on your mind. There are many reasons why someone would decide to write their own papers for college. A good deal of individuals begin writing as an important part of a major skill and an education to be mastered. There are all sorts of reasons why one would choose to write their paper. It will make them feel more confident they can do themselves to it or maybe they will like the notion of getting something back for their hard work. No matter the reason, there are ways to write your paper that are easy enough for anyone to follow.

Jarolímek, produktový manažer spolku Novohradsko-Doudlebsko

Západ slunce na řekou Malše - Vidov (2016), foto Petra Filipová

Západ slunce na řekou Malše – Vidov (2016), foto Petra Filipová

Základní údaje:
Název: Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Spisová značka: L 6870 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 04636228

Hlavní činnost:
1.) Spolek je dobrovolným spolkem neziskového charakteru, jehož hlavním posláním a hlavním cílem je koordinace rozvoje turistické destinace Novohradsko a Doudlebsko

2.) Aby Spolek dosáhl poslání a cíle uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku stanov, je povinen plnit zejména následující úkoly a vykonávat zejména následující činnosti:

a) Koordinace rozvoje regionu Novohradsko a Doudlebsko ve všech oblastech.
b) Rozvoj a propagace regionu Novohradsko a Doudlebsko a jeho turistického potenciálu.
c) Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
d) Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu.
e) Služby při financování projektů k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
f) Posuzování projektů

If you’re trying to find a new career, you might want to think about enhancing your skills. It can be difficult to make yourself heard if you’ve got terrible speaking skills, and also also the assistance of an expert in this field may be well worth the investment. The good thing is there are many people who are currently attempting to boost their speech writing skills and you will find people who can provide you a much article critique better chance of getting an effective speaker. You may find yourself profiting from some of the information even if you aren’t completely certain where you stand right now.

k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
g) Příprava a podávání žádostí přispívajících k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
h) Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
i) Tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
j) Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Novohradsko a Doudlebsko.
k) Příprava informačních a metodických materiálů.
l) Vlastní ediční činnost
m) Výchova a vzdělávání.
n) Spolupráce na rozvoji lidských vztahů.
o) Spolupráce, koordinace a rozvoj informačních center v regionu Novohradsko a Doudlebsko.
p) Atestování služeb v oblasti cestovního ruchu poskytovaných v regionu Novohradsko a Doudlebsko za účelem zajištění kvality a standard služeb
q) Atestování produktů a výrobků v regionu Novohradsko a Doudlebsko za účelem zvýšení informovanosti a prestiže regionu Novohradsko a Doudlebsko.
r) Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
s) Poradenská činnost.
t) Spolupráce s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Novohradsko a Doudlebsko.

Paseky – viklany a lavička s cestou (2013), foto Bc. Michal Jarolímek ml.

Paseky – viklany a lavička s cestou (2013), foto Bc. Michal Jarolímek ml.

Vedlejší činnost:
a) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
b) Pronájem a půjčování věcí movitých
c) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
d) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
e) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Představenstvo:

Předseda, statutární zástupce:
Mgr. Pavel Talíř

Kontrolní orgán:
Ing. Tomáš Šedivý
PhDr. Stanislav Malík

Zdroj: Spolkový rejsřík, www.justice.cz

novdou-mapa-orez-jpg-mala

About Post Author

© Copyright 2016 Novohradsko-Doudlebsko, z.s.