Spolek

kostel Jílovice 2006

Kostel Jílovice 2006

Spolek Novohradsko-Doudlebsko vznikl začátkem roku 2016 za účelem propagace a koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu na území, které je charakterizováno názvy obou oblastí. Jedná se o 49 měst a obcí, mezi kterými dominují sídelní města Kaplice, Trhové Sviny, Borovany, Velešín, Nové Hrady, Ledenice, Benešov nad Černou, Besednice a Římov.

„Turistům nestačí pouze přijet do oblasti, ale zároveň najít vhodné ubytování, možnost stravování a občerstvení a samozřejmě v první řadě odpovídající nabídku atraktivit a cílů, kam se vydat. Toto je potřeba si uvědomit a individuální cíle všech subjektů, které působí v oblasti, spojit v společného zájem. S cestovním ruchem souvisí také stav silnic. Proto má destinační spolek jako jednu ze svých registrovaných činností také tuto oblast. Pokud nebudou návštěvníci našeho kraje spokojeni s dopravní infrastrukturou, těžko se k nám dostanou, anebo nebudou spokojeni.“
Michal Jarolímek, produktový manažer spolku Novohradsko-Doudlebsko


Západ slunce na řekou Malše - Vidov (2016), foto Petra Filipová

Západ slunce na řekou Malše – Vidov (2016), foto Petra Filipová

Základní údaje:
Název: Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Spisová značka: L 6870 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 04636228

Hlavní činnost:
1.) Spolek je dobrovolným spolkem neziskového charakteru, jehož hlavním posláním a hlavním cílem je koordinace rozvoje turistické destinace Novohradsko a Doudlebsko

2.) Aby Spolek dosáhl poslání a cíle uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku stanov, je povinen plnit zejména následující úkoly a vykonávat zejména následující činnosti:

a) Koordinace rozvoje regionu Novohradsko a Doudlebsko ve všech oblastech.
b) Rozvoj a propagace regionu Novohradsko a Doudlebsko a jeho turistického potenciálu.
c) Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
d) Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu.
e) Služby při financování projektů k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
f) Posuzování projektů k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
g) Příprava a podávání žádostí přispívajících k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
h) Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
i) Tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
j) Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Novohradsko a Doudlebsko.
k) Příprava informačních a metodických materiálů.
l) Vlastní ediční činnost
m) Výchova a vzdělávání.
n) Spolupráce na rozvoji lidských vztahů.
o) Spolupráce, koordinace a rozvoj informačních center v regionu Novohradsko a Doudlebsko.
p) Atestování služeb v oblasti cestovního ruchu poskytovaných v regionu Novohradsko a Doudlebsko za účelem zajištění kvality a standard služeb
q) Atestování produktů a výrobků v regionu Novohradsko a Doudlebsko za účelem zvýšení informovanosti a prestiže regionu Novohradsko a Doudlebsko.
r) Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
s) Poradenská činnost.
t) Spolupráce s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Novohradsko a Doudlebsko.

Paseky – viklany a lavička s cestou (2013), foto Bc. Michal Jarolímek ml.

Paseky – viklany a lavička s cestou (2013), foto Bc. Michal Jarolímek ml.

Vedlejší činnost:
a) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
b) Pronájem a půjčování věcí movitých
c) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
d) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
e) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Představenstvo:

Předseda, statutární zástupce:
Mgr. Pavel Talíř

Kontrolní orgán:
Ing. Tomáš Šedivý
PhDr. Stanislav Malík

Zdroj: Spolkový rejsřík, www.justice.cz

novdou-mapa-orez-jpg-mala

About Post Author

© Copyright 2016 Novohradsko-Doudlebsko, z.s.