Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vytvořila propagační materiál, který prezentuje nejvýznamnější turistické cíle v území. Výsledkem je sada deseti letáků, kdy devět z nich prezentuje nabídku turistických cílů a aktivit v přirozených nástupnických místech a v jejich nejbližším okolí. Letáky jsou tak věnovány Borovansku, Trhovosvinensku, Novohradsku, Benešovsku, Besednicku, Kaplicku, Velešínsku, Doudlebsku a území Polušky. Desátý leták je pak shrnutím celé turistické oblasti Novohradska – Doudlebska.

Sada letáků uložená do praktické kapsy je k dispozici ve všech informačních centrech naší turistické oblasti.

© Copyright 2016 Novohradsko-Doudlebsko, z.s.