Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vydala pro rok 2017 kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou pořádat města, obce, neziskové organizace a další subjekty v období dubna až prosince. V tištěné podobě je kalendář s názvem Kulturní rok 2017 k dispozici na všech obecních úřadech a v informačních centrech. V elektronické podobě je ke stažení na těchto stránkách v sekci Dokumenty.

Za významnou pomoc při vytvoření kalendáře děkujeme všem, kteří přispěli do kalendáře svými akcemi. Všem organizátorům pak přejeme mnoho spokojených návštěvníků jejich akcí.

Kulturní rok 2017

 

 

© Copyright 2016 Novohradsko-Doudlebsko, z.s.