Městys Besednice najdeme asi 10 km severovýchodně od Kaplice na severním úpatí Soběnovské vrchoviny, která je možná známější pod názvem Slepičí hory. Díky této poloze je Besednice ideálním výchozím místem pro výlety k vrcholům Slepičích hor, které nesou příznačný název Kohout (871 m.n.m.) a Slepice (865 m.n.m.).
První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1396, nicméně se předpokládá, že její historie je ještě starší. Mezi významné architektonické památky patří barokní kostel svatého Prokopa z roku 1738, který je spolu s kostely ve Svatém Janě, Střížově a v Soběnově nepřehlédnutelnou dominantou celého Doudelbska. Za pozornost stojí i kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého, kterou můžeme najít na návsi. Největším souborem památek v Besednici je několik štítových statků na návsi s průčelími propojenými průběžnou profilovanou římsou jako sjednocovacím prvkem.
Jedním z nejstarších statků, který si zachoval architekturu selského baroka je i statek č.p. 60. Jeho zajímavostí však není pouze architektura, ale i skutečnost, že se v něm nachází Chovná stanice hřebců. Majitel stanice je navíc sběratelem koňských postrojů a dalšího pracovního a parádního příslušenství. Sbírku koňských postrojů, ohlávek, chocholů, bičů atd. je možno shlédnout po předchozí domluvě s majitelem. Více informací můžete dohledat na www.besednice.cz

Plakát

Muzeum Městyse Besednice připomíná mimo jiné významného rodáka
KAPITÁNA VOJTĚCHA SMOLÍKA
Narozen 22.9.1914 v Besednici.
Zemřel 7.8.1991 v Londýně.
Vojtěch Smolík, dnes štábní kapitán letectva in memoriam, patřil těm, kteří bojovali za naší svobodu.
Vychodil obecnou školu v Besednici, měšťanskou školu v Kaplici a nižší průmyslovou školu v Českých Budějovicích. Tam byl vzbuzen jeho zájem o plachtění a létání vůbec, které se pak stalo jeho životní zálibou i povoláním. Sloužil jako vojín u letectva, kde získal hodnost četaře. Známým se stal v r. 1938, kdy se při předvádění akrobacie na X. všesokolský slet srazilo jeho letadlo s dvěma jinými. Letci těch dvou letadel zahynuli, ale Vojtěch Smolík se zachránil padákem. Letadla patřila ke skupině slavného letce – akrobata kap. Nováka.
Když byla v roce 1939 naše vlast obsazena Němci, vstoupil Vojtěch Smolík jako zřízenec do továrny Avia v Praze. Téhož roku překročil s jinými bývalými letci ilegálně hranice, aby v cizině bojoval za naši svobodu. Nejprve přišel do Polska, odtud do Francie a po jejím zhroucení do Afriky, odtud se dostal do Velké Británie, kde se zúčastnil letecké bitvy o Anglii a po jejím úspěšném zakončení dalších bojů na západním pobřeží Evropy a výprav na kontinent. Za tuto bojovou činnost získal řadu vyznamenání, mimo jiné Československý válečný kříž, Československou medaili za chrabrost a nejvyšší britské letecké vyznamenání Distinguished Flying Gross.
„Koncem července 1945 se vrátil, tehdy ještě nadporučík Smolík z Anglie. Milého a zasloužilého rodáka jsme uvítali na přátelském večírku, o nějž se přičinil hlavně místní Sokol, jehož členem oslavenec byl a dosud jest.
Na slavnostní schůzi místního národního výboru v Besednici, konané dne 7. srpna 1945 za předsednictví pana Václava Šimáka bylo uděleno čestné občanství místnímu rodáku panu Vojtěchu Smolíkovi, nadporučíku československého letectva za jeho veliké zásluhy v zahraničním odboji.“
Do obecní kroniky zapsal: „ V duchu Jana Žižky z Trocnova a pod ochranou svatého Václava jsme zvítězili “.
19.10.1995 byla kapitánu Smolíkovi odhalena na pomníku na náměstí za účasti generála Malého a dalších letců pamětní deska.

V blízkém okolí Besednice lze navštívit

Rozhlednu Slabošovka
Nedaleko Besednice se nachází rozhledna Slabošovka. Jedná se o telekomunikační věž s rozhlednou, která vznikla díky společnosti T-mobile v roce 2002. Čtyřhranná ocelová stavba se nachází ve výšce 624 metrů nad mořem. Rozhlednová plošina je ve výšce 24 metrů a návštěvníkovi, který tam musí vystoupat po 120 schodech se otevře výhled na Slepičí hory, Blanský les, Novohradské hory, přilehlou část Šumavy a při dobré viditelnosti jsou vidět i obrysy Alp. Zajímavě je vyřešen vstup na rozhlednu. Oproti jiným podobným konstrukcím začíná úplně „mimo“ těleso věže, a přes technické zázemí se k vnitřnímu schodišti rozhledny přechází po „lávce“ umístěné asi ve třech metrech. Z obce Besednice můžete na rozhlednu dojít asi kilometr dlouhou cestou, která je značená zelenou turistickou značkou. Věž je volně přístupná po celý rok.

Slabošovka

Slabošovka

Douchův háj
Nedaleko od Besednice ve směru na Trhové Sviny můžeme asi po 2,5 km odbočit ze silnice doprava na polní cestu, která nás dovede až na rozcestí na kraji lesa. Pokud se z tohoto rozcestí dáme levou cestou dojdeme zanedlouho k Douchovu háji, což poznáme mimo jiné i díky informačnímu panelu, který toto místo označuje. Douchův háj v sobě ukrývá skalní útvar tvořený skupinou žulových balvanů, mezi kterými je kaplička s obrázkem Panny Marie. To svědčí o tom, že toto místo si našlo u křesťanů značnou úctu. Odpradávna k tomuto místo zvanému „Vandlička“ přicházeli okolní obyvatelé a přinášeli sem obětiny a květiny. Jeden z velkých balvanů má vodní mísu, ve které se drží neustále dešťová voda. Voda v kamenné míse má podle pověsti uzdravující účinky, stejně tak i pobyt na místě samém.

Foto č.3_Besednice

© Copyright 2016 Novohradsko-Doudlebsko, z.s.